Nowy ultrasonograf

Od początku sierpnia Gabinet dysponuje nowym ultrasonografem HITACHI ASCENDUS. Jest to najbardziej zaawansowany technologicznie aparat firmy Hitachi. Pozwala między innymi na obiektywny pomiar elastyczności badanej tkanki, co umożliwia np. różnicowanie pomiędzy tkanką nowotworową i zapalną.
Zapraszamy!