Elastografia

Elastografia jest metodą diagnostyczną, polegającą na uzyskiwaniu informacji o spoistości tkanek i naniesieniu tej informacji na obrazy morfologiczne, najczęściej w postaci transparentnej mapy kolorowej
Określenie twardości tkanek jest możliwe przy użyciu dwóch metod:
– obserwacji odkształceń tkanki pod wpływem zewnętrznych bodźców mechanicznych (elastografia odkształceniowa, strain elastography),
– pomiaru prędkości przemieszczania się w tkance fal wywołanych w niej impulsem o wysokiej częstotliwości (elastografia fali poprzecznej, shear wave elastography).
Dzięki elastografii możliwe jest odróżnienie tkanki nowotworowej od zdrowej oraz nowotworowej łagodnej od złośliwej w badaniach tkanek miękkich np. tarczycy i piersi.
W przypadku badania wątroby, elastografia fali poprzecznej pozwala na obiektywny pomiar elastyczności miąższu i w związku z tym na stwierdzenie czy wątroba jest zdrowa czy też jej miąższ jest zwłókniały i na określenie stopnia zwłóknienia. Badanie to wypiera obecnie inwazyjną biopsję wątroby, która dotychczas była jedyną obiektywną metodą oceny zwłóknienia.